ACTIVITATS OBERTES

El preu de les activitats varien segons si ets federat a un altre club de muntanya o no. A continuació te presentam les quotes per poder participar:

  1. NO SOCIS, FEDERATS A ALTRES CLUBS DE MUNTANYA: 4€ (corresponent al pagament per activitat de club)
  2. NO SOCIS I NO FEDERATS A ALTRES CLUBS DE MUNTANYA: 6€ (corresponent al pagament per activitat de club i assegurança de responsabilitat civil i accidents)

Per poder realitzar la inscripció a l’activitat has de:

MOLT IMPORTANT:

Si l’activitat es realitza en vehicles particulars, el mateix dia ens repartim per tal de només dur els cotxes necessaris. Per tal de facilitar la distribució en cotxes és convenient avisar amb antelació per poder preveure quants vehicles necessitarem.

El termini per poder inscriurer-se i fer l’ingrés a les excursions obertes finalitza el dimecres abans de l’excursió a les 19:00.

El mateix dia de l’activitat els passatgers dels cotxes aportaran obligatòriament entre 4 i 6 euros (depenent del desplaçament) en concepte de benzina i desgast del vehicle. En el cas de passar el túnel de Sóller, també es pagarà entre tots els passatgers del vehicle.

Anuncis