PARTICIPA DE FORMA PUNTUAL AMB NOSALTRES

Aquest any 2020 tenim la novetat de que pots participar a qualsevol activitat oberta que organitza S’Alzina dues vegades gratuïtament ( quedant cobert amb una pòlissa d’accidents per a aquesta activitat) , després estaràs obligat a fer-te soci pagant una quota anual de 30,00 €.
Per a apuntar-te a l’activitat gratuïta, ens has d’avisar sempre enviat el teu nom complet i DNI a la nostra adreça de correu electrònic: salzina@salzina.org.es .

Nova modalitat “SOCI NO FEDERAT” (aquesta opció no pertany a la Federació Balear de Muntanya, és una modalitat del nostre club).
Pagant només la quota de soci de 30€ queda cobert amb una assegurança d’accidents per les activitats que es facin amb el nostre club a Espanya i resta d’Europa. Les activitats amb altres grups o a nivell particular quedaran exemptes de la cobertura.

BANKIA ES25 2038 9980 40 3000673893

MOLT IMPORTANT:

Si l’activitat es realitza en vehicles particulars, el mateix dia ens repartim per tal de només dur els cotxes necessaris.
Per tal de facilitar la distribució en cotxes és convenient avisar amb antelació per poder preveure quants vehicles necessitarem.
El mateix dia de l’activitat els passatgers dels cotxes aportaran obligatòriament entre 3 i 4 euros (depenent del desplaçament) en concepte de benzina i desgast del vehicle ), en cas excepcional, aquesta quota pot ser incrementada.

* L’emplenament d’aquest formulari i el seu enviament suposa l’acceptació de la normativa i reglament intern del club.

* De conformitat amb la L.O.P.D., posem amb es seu coneixement que les seves dades  es troben registrades en un fitxer amb dades de caràcter personal, la seva finalitat es tenir-lo informat de ses nostres activitats, així com dur un registre de socis i voluntaris actualitzat, com únic responsable es la Associació S’Alzina.

Per accedir, modificar u ometre qualque dada, pot dirigir se per escrit a  la Associació S’Alzina, carrer Ferreria nº: 10, 07002 de Palma. Al signar aquesta sol·licitud consent expressament la utilització de les seves dades, així com fer les cessions que siguin necessàries per satisfer las finalitats exposades.